Politika privatnosti

GARANCIJA PRIVATNOSTI NAŠIH KORISNIKA
OPTIMUM DOO

Kako veoma cenimo odnos koji imamo sa našim kupcima odlučili smo se za praksu odgovorne upotrebe i korišćenja ličnih informacija. Posvećujemo izuzetnu pažnju čuvanju Vaših ličnih podataka i postupamo u saglasnosti sa svim važećim državnim zakonima o privatnosti REPUBLIKE SRBIJE kao i našim internim standardima dobrog poslovanja.

IZJAVA O ZAŠTITI, PRIKUPLJANJU I KORIŠĆENJU LIČNIH PODATAKA KORISNIKA

U ime OPTIMUM DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni OPTIMUM DOO i pridruženih kompanija odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

OPTIMUM DOO i pridružene kompanije se pridržavaju sledećih principa pri prikupljanju, korišćenju, sigurnosti i deljenju ličnih podataka korisnika:

 • OBAVEŠTAVANJE - Kada Vam tražimo lične informacije, rećićemo Vam zašto su nam potrebne i kako će mo ih koristiti.
 • MOGUĆNOST IZBORA - Kada Vas kontaktiramo za potrebe marketinga, obavestićemo Vas kako da uklonite Vaše podatke sa budućih marketinških kampanja.
 • SIGURNOST - Koristićemo primerene mere obezbeđenja da zaštitimo Vaše privatne podatke.
 • USTUPANJE - Kada delimo Vaše informacije sa drugim kompanijama koje pomažu u pružanju usluga, zahtevaćemo od njih da primenjuju sve važeće zakone u vezi privatnosti Vaših podataka

Svaki član OPTIMUM DOO kompanije i/ili svaki internet portal objavljen od strane OPTIMUM DOO ili njegovih kompanija može imati svoju posebnu politiku prvatnosti koju oni mogu modifikovati po potrebi, a u saglasnosti sa ovim principima.

MOJAKNJIZARA.RS - POLITIKA PRIVATNOSTI

Sledeća politika privatnosti opisuje način korišćenja Vaših ličnih informacija koje poveravate MojaKnjizara.RS internet prodavnici. Kada nam saopštavate Vaše privatne informacije SLAŽETE SE, RAZUMETE I PRIHVATATE način korišćenja informacija opisanih u ovoj politici.
MojaKnjižara.rs može sadrži linkove ka drugim internet stranicama u vlasništvu trećih lica, uključujući, ali se ne ograničavajući samo na portale trećih lica koje prikazuju MojaKnjižara.rs zaštitni znak. Ova politika privatnosti ne važi za takve internet stranice i savetujemo Vas da pročitate politike privatnosti tih portala i upoznate se sa načinom na koji oni prikupljaju, koriste, ustupaju i obezbeđuju Vaše podatke.

SADRŽAJ:

Informacije koje prikupljamo
Korišćenje Vaših ličnih podataka
Lični podaci dostavljeni internet prodavnici MojaKnjizara.rs od treće strane
Ustupanje Vaših podataka
Dopunjavanje Vaših podataka
Sigurnost Vaših podataka
Cookies, Clikstream tehnologija i usluga trećih lica
Prikupljanje ličnih informacija dece
Pitanja oko zaštite privatnosti i sigurnosti Vaših ličnih podataka
Promena politike privatnosti

Informacije koje prikupljamo

Kroz korišćenje internet prodavnici MojaKnjizara.rs možemo prikupiti sledeće Vaše lične podatke:

 • Kontakt informacije, uključujući ime i prezime, poštansku adresu, brojeve telefona, email adresu, podatke o kompanjiji i dodatne atribute koji ukazuju na prirodu Vašeg interesovanja za sadržajem internet prodavnice MojaKnjizara.rs
 • Podatke o porudžbini, informacije bitne za način plaćanja, fakturisanje i dostavu

Dok kupujete ili koristite naše servise, možemo od Vas tražiti da nam dostavite Vaše lične podatke. Na primer, kada:

 • Kupujete proizvode ili usluge
 • Kreirate Vaš nalog na internet prodavnici MojaKnjizara.rs
 • Ugovarate vreme isporuke
 • Učestvujete u nagradnim igrama, promocijama ili istraživanjima
 • Kontaktirate online prodavnicu MojaKnjizara.rs sa pitanjima ili upitima
 • Učestvujete u drugim aktivnostima sa ili preko internet prodavnice MojaKnjizara.rs

Korišćenje Vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke koristimo u svrhe koje uključuju ali se ne ograničavaju samo na:

 • Ispunjenja zahteva za nabavkom proizvoda ili usluge
 • Praćenja i potvrde porudžbina
 • Dostave proizvoda
 • Davanja usluge pomoći kupcima
 • Vođenja nagradnih igara, promocija ili anketa
 • Sprovođenja istraživanja i analize
 • Slanja marketinških ponuda
 • Izvršavanja drugih poslovnih aktivnosti po potrebi

Lični podaci dostavljeni internet prodavnici MojaKnjizara.rs od treće strane

Podaci od/o prijateljima ili porodici
Ako nam dostavite informacije o drugima ili drugi nama dostave Vaše informacije, koristićemo te informacije isključivo za namenu za koje su one date. Primeri uključuju informaciju o prijateljevoj/prijateljičinoj dostavnoj adresi ili korišćenje opcije "Ukaži prijatelju/ci" u našim marketinskim email porukama.

Informacije od trećih lica
Internet prodavnica MojaKnjizara.rs obezbeđjuje informacije o potrošačima od trećih lica u nameri unapređenja tačnosti naše korisničke baze podataka, boljeg razumevanja potreba naših korisnika i idetifikacije potencijalnih kupaca.

Ustupanje Vaših ličnih podataka

Internet prodavnica MojaKnjizara.rs ne prodaje i/ili iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.

- Može se nekada desiti da Vaši lični podaci budu dostupni drugim OPTIMUM kompanijama. Ove kompanije mogu koristiti te informacije isključivo u svrhu ponude proizvoda i servisa koji Vas mogu zanimati. Internet prodavnica MojaKnjizara.rs može ustupiti podatke određenim trećim licima kao što su naši agenti, uslužni radnici i drugi predstavnici koji deluju u naše ime i za određene svrhe. Na primer:

 • Popunjavanje porudžbina
 • Slanje marketinših obaveštenja
 • Dostava pošiljki
 • U svrhu knjgovodstvenih poslova
 • Sprovođenje istraživanja, analiza i anketa
 • Slanje regularne i email pošte u ime internet prodavnice MojaKnjizara.rs

Treća lica sa kojima sarađjujemo su ovlašćena da koriste Vaše podatke samo u svrhu obavljanja usluga za koje su angažovane. Oni su u obavezi da se povinuju pravilima naše politike privatnosti uključujući sve moguće mere sigurnosti Vaših ličnih podataka.

- Takođe, možemo ustupati grupne podatke sa trećim licima u svrhu analiza i istraživanja. Ti podaci ne sadrže ime, adresu ili bilo koju drugu prepoznatljivu informaciju pomoću koje bi mogli biti identifikovani
- U slučaju potrebe, možemo biti u obavezi da ustupimo Vaše lične podatke po zahtevu vazeće sudske naredbe, sudskog poziva, državne istrage ili u drugim zakonom obavezujućim situacijama. Zadržavamo pravo da obavestimo nadležne organe i agencije o svim aktivnostima za koje mi, po slobodnom uverenju, verujemo da su u suprotnošću sa zakonom.
- Možemo objaviti neke Vaše lične podatke kada verujemo da je ta informacija potrebna da bi se zastitila prava, imovina i sigurnost nas i drugih.
- Lične informacije se mogu preneti i u slučaju prodaje kompanije, udruživanja, preuzimanja ili po nekom sličnom događaju.

Dopunjavaje Vaših ličnih podataka

Za dopunjavanje i upravljanje Vašim ličnim podacima ste odgovorni Vi sami. To u svako doba možete uraditi preko opcije Moj nalog na internet prodavnici MojaKnjizara.rs. Zadržavamo samo pravo ispravljanja pravopisnih grešaka u Vašim ličnim podacima.
Trajno uklanjanje Vaših ličnih informacija je moguće samo na osnovu Vašeg pismenog zahteva koji možete poslati na dole navedene adrese. Posle brisanja Vaših podataka, ukoliko ste Već kupovali na našem web portalu informacije o transakciji, a sa njom i Vaši lični podaci, će biti čuvani izvestan period. Na to nas obavezuju pozitivni zakonski propisi država REPUBLIKE SRBIJE.

Sigurnost Vaših podataka

Kada kupujete na internet prodavnici MojaKnjizara.rs koristimo sve moguće mere sigurnosti u obezbeđivanju Vaših ličnih podataka koje su pod našom kontrolom i shodno tome ograničavamo pristup istim. Internet prodavnica MojaKnjizara.rs ne može garantovati sigurnost i poverljivost bilo kojih informacija dobijenih od Vas putem email poruke. To radite na sopstveni rizik.

Izbor lične lozinke na internet prodavnici MojaKnjizara.rs
Kada kreirate Vaš nalog na internet prodavnici MojaKnjizara.rs neophodno je da formirate lozinku. Da bi imali maksimalni nivo zaštite, potrebno je da sastavite od najmanje 6 karaktera, koristeći kombinaciju brojeva i slova. Vi ste isključivo odgovorni za održavanje tajnosti Vaše lozinke i informacija na nalogu. Imate mogućnost da kupujete na internet prodavnici MojaKnjizara.rs bez kreiranja naloga, ali, potrebno je da svaki put unosite lične podatke kada se to od Vas zahteva.

Cookies, Clikstream tehnologija i usluge trećih lica

Cookie
Cookie ili kolačić je mali dokument koji internet stranica ili email poruka može da sačuva na Vašem pretraživaču, a onda i na hard disku Vašeg računara. Internet prodavnica MojaKnjizara.rs i email servisi koriste kolačiće u cilju kreiranja lakšeg i jednostavnjeg procesa kupovine. Kolačići simuliraju stalnu konekciju između Vašeg računara i našeg servera i dozvoljavaju nam da "zapamtimo" informacije o Vašim navikama i kretanju kroz internet prodavnicu MojaKnjizara.rs. Takođe, omogućavaju Vam da se krećete po nekim delovima web portala bez ponovne prijave. Internet prodavnica MojaKnjizara.rs koristi alate drugih proizvođača da sačuva kolačiće na Vašem računaru a oni nisu sposobni da prikupe informacije koje su direktno povezane sa Vašom ličnošću.
Iako kolačići mogu sadržati jedinstvenu korisničku indetifikaciju, oni ne prikupljaju niti čuvaju podatke koji indetifikuju osobu. Ipak, na raspolagaju imate opciju da sačuvate podatke o prijavi (korisničko ime i lozinku) na internet prodavnici MojaKnjizara.rs u kolačiću tako da će te biti zapamćeni kada ponovo počnete korišćenje internet prodavnice MojaKnjizara.rs. Ova opcija se nalazi na stranici za prijavu. Neiskusnim korisnicima računara i initerneta ne preporučujemo da je koriste. Možda nije lakše uvek unositi korisničko ime i lozinku ali je mnogo sigurnije.
Možete podesiti Vaš pretraživač da ne prima cookies. Tada, bez uključene opcije preuzimanja kolačića, nećete biti u mogućnosti da se prijavite, pregledate sadržaj ili kupujete na internet prodavnici MojaKnjizara.rs.

Clickstream tehnologija
internet prodavnici MojaKnjizara.rs automatski prikuplja clickstream informacije (informacije o sledljivosti klika mišem) kao što su URL adresa internet stranice koju ste posetili pre posete internet prodavnice MojaKnjizara.rs, koje strane ste posetili na našem web portalu, koji se pretraživači koristite pri pregledanju naše stranice, koje ključne reči ste koristili u opciji "potraži" kao i druge informacije. Ovi anonimni clickstream podaci omogućavaju naše kupcima lakšu kupovinu i pomažu našem osoblju da bolje razume kako posetioci koriste internet prodavnicu MojaKnjizara.rs.

Usluge trećih lica
Internet prodavnica MojaKnjizara.rs koristi usluge trećih lica za postavljanje naših reklama širom interneta i za analiziranje internet protoka u naše ime. Oni mogu prikupljati anonimne informacije o Vašoj poseti internet prodavnici MojaKnjizara.rs i Vašoj interakciji sa sadržajem naših oglasa. Ove kompanije mogu koristiti tehnologiju sličnu gore navedenoj a u cilju merenja efektivnosti oglasa i email poruka. Isto tako, oni mogu koristiti informacije o Vašim posetama našoj internet stranici da bi nam omogućili ciljanu reklamu za naše proizvode i usluge.
U ovom slučaju nijedna lična informacija koja Vas može indetifikovati nije ustupljena. Ovim servisima ustupamo samo anonimne informacije u grupnom obliku, sa ciljem analize i unapredjenja našeg web portala. Ako Vam je potrebno više informacija o ovim aktivnostima i vašem pravu da se ove informacije ne koriste od strane trećih lica u svrhu reklame posetite www.poverenik.org.rs

Prikupljanje ličnih informacija dece

Odlučni smo u zaštiti ličnih podataka dece. Lični podaci dece ispod 13 godina starosti se ne prikupljaju sa namerom ili sa našim znanjem.

Pitanja oko zaštite privatnosti i sigurnosti Vaših ličnih podataka

Ukoliko smatrate da je Vaša privatnost i sigurnost zloupotrebljena od strane internet prodavnice MojaKnjizara.rs molimo Vas da što pre prijavite povredu vaših prava. Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi ove politike stojimo Vam na raspolaganju za detaljnija objašnjenja. Po prijemu Vašeg zahteva, odgovorićemo u roku od 5 radnih dana. Možete nas kontaktirati na jedan od sledećih načina:

Pozovite: +381 26 330 000
Pošaljite email poruku na: privacy@mojaknjizara.rs
Pošaljite pismo na:
OPTIMUM DOO
n/r: Briga o korisnicima/Privatnost
Majora Gavrilovića 40, 11420 Smederevska Palanka, SRBIJA

Promena politike privatnosti

Kako internet prodavnica MojaKnjizara.rs nastavlja da unapređuje usluge, proizvode i ponudu, ova politika je predmet promene. U slučaju promena ili dopuna politike privatnosti, na ovom mestu biće objavljena nova verzija, ili će biti prezentovana u drugom, Vama dostupnom obliku.
Optimum d.o.o. zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na internet prodavnici MojaKnjizara.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi internet prodavnicu MojaKnjizara.rs i usluge Optimum d.o.o. kompanije nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću..

Cene na sajtu su iskazane u dinarima i važe samo za kupovinu preko ovog sajta.
Plaćanje se vrši isključivo u dinarima. MojaKnjižara.rs se maksimalno zalaže da svi proizvodi na sajtu budu prikazani sa preciznim opisima, fotografijama i cenama, ali ne možemo garantovati da su sve navedene informacije na sajtu u potpunosti ispravne i bez grešaka. Svi proizvodi prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su dostupni u svakom trenutku.
Posetite Mojaknjizara.rs na portalu ShopMania